Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Λαγουδερών της Επαρχίας Λευκωσίας, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
   
Ονοματεπώνυμο : Μιχάλης Συμεού (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα : 99693896
   
Ονοματεπώνυμο : Βαρνάβας Μαλεκκίδης (Αντιπρόεδρος)
Τηλέφωνα : 99156279
 
Tα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
 
Ονοματεπώνυμο : Παναγιώτης Μαγκαφάς
Τηλέφωνα : 99663979
 
Ονοματεπώνυμο : Χριστάκης Χριστοφή
Τηλέφωνα : 96384443
   
Ονοματεπώνυμο : Αντώνης Αντωνίου
Τηλέφωνα : 99643085