ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΓΟΥΔΕΡΩΝ
Ελευθερίας 4
2753 Λαγουδερά, Λευκωσία
Τηλ.:
22652233, 99693896
Φαξ:
22652233
Email: [email protected]