Έργα που έχουν ολοκληρωθεί:

 

Πηγή:
Κοινοτικό Συμβούλιο