Στα νοτιοανατολικά του οικιστικού  πυρήνα της κοινότητας, βρίσκεται η κύρια εκκλησία του χωριού, η οποία είναι αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο.

Η εκκλησία είναι βασιλικού ρυθμού και αναγέρθηκε το 1522 μ.Χ.  Στο εσωτερικό της κοσμείται από ένα ξύλινο εικονοστάσι του 17ου  αιώνα.

Αξιοσημείωτο είναι πως η εκκλησία επιδιορθώνεται/ ανακαινίζεται κάθε περίπου δεκαπέντε χρόνια από το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

 

 

Πηγή:
Πάτερ Χριστόδουλος